Disclaimer

Disclaimer voor www.vanderdriftcosmetics.nl

Van der Drift Cosmetics Kamer van Koophandel: 58756957, hierna te noemen van der Drift, verleent u hierbij toegang tot www.vanderdriftcosmetics.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Van der Drift Cosmetics behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Van der Drift Cosmetics spant zich in om de inhoud van www.vanderdriftcosmetics.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  De op www.vanderdriftcosmetics.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van van der Drift Cosmetics.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.vanderdriftcosmetics.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met van der Drift Cosmetics. Voor op www.vanderdriftcosmetics.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan van der Drift Cosmetics nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij van der Drift Cosmetics. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van van der Drift Cosmetics, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via het ICTRecht gerealiseerd.